คอนเสิร์ตการกุศลและทอล์กโชว์เพื่อผู้ยากไร้และผู้พิการ

ออกแบบ ผลิตฉาก ซุ้ม ตกแต่งสถานที่จัดงาน
คอนเสิร์ตการกุศลและทอล์กโชว์เพื่อผู้ยากไร้และผู้พิการ
การพัฒนาศักยาภาพตนเองและองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น