แพคเกจพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ A ราคา 15,900 บาท
ตั่งหลั่งน้ำพุทธมนต์ สีครีม-ทอง
อุปกรณ์สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย
– พรมเปอร์เซีย ( สีครีม/สีทอง )
– ด้ายมงคลแฝด
– แป้งเจิม
– โถน้ำ
– หอยสังข์
– พานวางมาลัย
– พานพุ่มรับน้ำสังข์ดอกไม้สด
– มาลัยเจ้าบ่าว
– มาลัยเจ้าสาว
– ม่านพร้อมโครง ฉากหลังสำหรับติดตัวอักษร
– ตัวอักษรโฟม ชื่อ เจ้าบ่าว+เจ้าสาว
– ฟาวเวอร์แสตนด์ดอกไม้สด 1 คู่

พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ B ราคา 10,500 บาท
– ตั่งหลั่งน้ำพุทธมนต์ สีครีม-ทอง
อุปกรณ์สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย
– พรมเปอร์เซีย ( สีครีม/สีทอง )
– ด้ายมงคลแฝด
– แป้งเจิม
– โถน้ำ
– หอยสังข์
– พานวางมาลัย
– พานพุ่มรับน้ำสังข์์ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 คู่
– มาลัยเจ้าบ่าว
– มาลัยเจ้าสาว
– ม่านพร้อมโครง ฉากหลังสำหรับติดตัวอักษร
– ตัวอักษรโฟม ชื่อ เจ้าบ่าว+เจ้าสาว
– ฟาวเวอร์แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 คู่

* พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี / อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่มีค่าขนส่ง พื้นที่อื่นๆมีค่าขนส่งตามจริง