รวมงานตรายางชุดที่ 1

รวบรวมผลงานตรายางแบบหมึกในตัว ชุดที่ 1
เป็นตรายางหมึกในตัวระบบยิงแสงแฟรช ให้ลายเส้นที่คมชัด ใช้งานง่าย พกพาสะดวกใส่ความเห็น