แพคเกจขันหมากครบชุด

ขันหมากชุด-A

ขันหมาก  A ราคา 34,900 บาท
พานขันหมากใบตอง-ดอกไม้สด

ขันหมากเอก ประกอบด้วย
พานขันหมากเอก 1 พาน
พานสินสอดวางเงิน 1 พาน
พานสินสอดวางทอง 1 พาน
พานแหวนหมั้น 1 พาน
พานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน
พานเชิญขันหมาก 1 พาน

ขันหมากโท ประกอบด้วย 9 คู่
จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่
( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู )
ต้นกล้วย 1 คู่
ต้นอ้อย 1 คู่
หมูนอนตอง 1 คู่
เหล้า 1 คู่
ขนมจันอับ 1 คู่
ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
กล้วยน้ำว้า 1 คู่
ส้ม 1 คู่

บริการพิเศษ
จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด
จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร
จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว
( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง )
จัดเตรียมพานวางของชำร่วย
จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม
จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง)
จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี

* พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี / อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่มีค่าขนส่ง พื้นที่อื่นๆมีค่าขนส่งตามจริง

ขันหมากชุด-B

ขันหมาก  B ราคา 21,900 บาท
พานดอกไม้ประดิษฐ์ มีสีเขียว/สีชมพู/สีฟ้า

ขันหมากเอก ประกอบด้วย
พานขันหมากเอก 1 พาน
พานสินสอดวางเงิน 1 พาน
พานสินสอดวางทอง 1 พาน
พานแหวนหมั้น 1 พาน
พานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน
พานเชิญขันหมาก 1 พาน

ขันหมากโท ประกอบด้วย 9 คู่
จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่
( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู )
ต้นกล้วย 1 คู่
ต้นอ้อย 1 คู่
หมูนอนตอง 1 คู่
เหล้า 1 คู่
ขนมจันอับ 1 คู่
ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
กล้วยน้ำว้า 1 คู่
ส้ม 1 คู่

บริการพิเศษ
จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด
จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร
จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว
( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง )
จัดเตรียมพานวางของชำร่วย
จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม
จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง)
จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี

* พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี / อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่มีค่าขนส่ง พื้นที่อื่นๆมีค่าขนส่งตามจริง

ขันหมากชุด-C