แพคเกจพิธีสงฆ์งานแต่ง

พิธีสงฆ์A

พิธีสงฆ์งานแต่ง A ราคา 15,900 บาท
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ทั้งหมด
– โต๊ะหมู่บูชา ครบชุด
– อาสนะสีครีม-ทอง,พรมรองนั่ง
– ขันน้ำมนต์,ที่กรวดน้ำ,ที่พรมน้ำมนต์,เทียนน้ำมนต์,เทียนชนวน
– ชุดแป้งเจิม ( แป้งเจิม,แผ่นทอง,น้ำมันจันทน์ )
– แจกันดอกไม้,กระถางธูป,เชิงเทียน,ธูป,เทียน
– พรม สำหรับพื้นที่สงฆ์
– กระโถน
– สายสิญจน์
– แก้วน้ำ +น้ำสำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
2. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับหน้าโต๊ะหมู่บูชา
3. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
4. จัดเตรียมอาหารสำหรับพระพุทธ 1 ชุด
5. จัดเตรียมผลไม้ถวายพระภูมิเจ้าที่ 1 โตก
6. จัดเตรียมโต๊ะกราบสำหรับเจ้าภาพกราบพระพุทธรูป
7. จัดเตรียมอาหารใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว 9ชุด
(เจ้าภาพเตรียมข้าวสวยเอง)
8. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับตักบาตรตกแต่งด้วยผ้า 2 ชุด
เจ้าหน้าที่ดูแลงาน
1. พนักงานจัด-เก็บสถานที่และอุปกรณ์
*หมายเหตุ
– ราคานี้ไม่รวมปัจจัยถวายพระสงฆ์
– ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )
– ตั่งสำหรับพระนั่ง 6000 บาท
– เต้นท์สีขาว 5*12 เมตร จำนวน 1 หลัง ราคา 4,000 บาท
– โต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุมสีขาว ราคาชุดละ 500 บาท
– หากทางเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มีส่วนลดจากราคาแพ็คเกจ 1,000 บาท
– แพคเกจนี้เหมาะสำหรับเลี้ยงพระเพล หากต้องการเลี้ยงพระเช้าเพิ่มอาหารปิ่นโตๆละ 350 บาท
( ไม่รวมปิ่นโต )
– เพิ่มสังฆทานถวายพระ ชุดละ 390 บาท
* พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี / อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่มีค่าขนส่ง พื้นที่อื่นๆมีค่าขนส่งตามจริง

 พิธีสงฆ์B

พิธีสงฆ์งานแต่ง B ราคา 21,900 บาท
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ทั้งหมด
– โต๊ะหมู่บูชา ครบชุด
– อาสนะสีครีม-ทอง,พรมรองนั่ง
– ขันน้ำมนต์,ที่กรวดน้ำ,ที่พรมน้ำมนต์,เทียนน้ำมนต์,เทียนชนวน
– ชุดแป้งเจิม ( แป้งเจิม,แผ่นทอง,น้ำมันจันทน์ )
– แจกันดอกไม้,กระถางธูป,เชิงเทียน,ธูป,เทียน
– พรม สำหรับพื้นที่สงฆ์
– กระโถน
– สายสิญจน์
– แก้วน้ำ +น้ำสำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
2. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับหน้าโต๊ะหมู่บูชา
3. จัดเตรียมดอกไม้+ธูปเทียนสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
4. จัดเตรียมภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป( 2 วง)
5.จัดเตรียมอาหารสำหรับพระพุทธ 1 ชุด
6. จัดเตรียมผลไม้ถวายพระภูมิเจ้าที่ 1 โตก
7. จัดเตรียมโต๊ะกราบสำหรับเจ้าภาพกราบพระพุทธรูป
8. จัดเตรียมม่าน สีทอง พร้อมโครง
9.จัดเตรียมอาหารใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว 9ชุด
เจ้าหน้าที่ดูแลงาน
– พนักงานดูแลภัตหารและเครื่องดื่มสำหรับพรสงฆ์
– พนักงานจัด-เก็บสถานที่และอุปกรณ์
*หมายเหตุ
– ราคานี้ไม่รวมปัจจัยถวายพระสงฆ์
– ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )
– ตั่งสำหรับพระนั่ง 6000 บาท
– เต้นท์สีขาว 5*12 เมตร จำนวน 1 หลัง ราคา 4,000 บาท
– โต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุมสีขาว ราคาชุดละ 500 บาท
– หากทางเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มีส่วนลดจากราคาแพ็คเกจ 1,000 บาท
– แพคเกจนี้เหมาะสำหรับเลี้ยงพระเพล หากต้องการเลี้ยงพระเช้าเพิ่มอาหารปิ่นโตๆละ 350 บาท
( ไม่รวมปิ่นโต )
– เพิ่มสังฆทานถวายพระ ชุดละ 390 บาท
* พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี / อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่มีค่าขนส่ง พื้นที่อื่นๆมีค่าขนส่งตามจริง