แพคเกจโปรโมชั่น ราคาพิเศษ

PROMOTION ประจำเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559

แพคเกจเซตประหยัด แต่งงานครบถ้วนพิธีไทย 14,900 บาท เท่านั้น!!
พิธีสงฆ์ + พิธีแห่ขันหมาก + พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ + พิธีส่งตัว

Supersave-Pcakger