ให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้

เก้าอี้ไม้สีขาว ราคาเช่าตัวละ 100 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

เก้าอี้พลาสติกสีชมพู ราคาเช่าตัวละ 20 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

ผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว ราคาเช่าตัวละ 20 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

โบว์ผูกเก้าอี้สีทอง ราคาเช่าตัวละ 10 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)