คอนเสิร์ตการกุศลและทอล์กโชว์เพื่อผู้ยากไร้และผู้พิการ

ออกแบบ ผลิตฉาก ซุ้ม ตกแต่งสถานที่จัดงาน คอนเสิร์ตการกุศลและทอล์กโชว์เพื่อผู้ยากไร้และผู้พิการ การพัฒนาศักยาภาพตนเองและองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

PTT Tonight We are the Champions

งานเซ็ตอัพฉากถ่ายภาพ และฉากเวที ขนาด 12×4 เมตร Set Up Backdrop : PTT Tonight We are the Champions Organize : Expolink Partner : Bigband Music Setup : Amari Ocean Pattaya