รวมงานตรายางชุดที่ 1

รวบรวมผลงานตรายางแบบหมึกในตัว ชุดที่ 1 เป็นตรายางหมึกในตัวระบบยิงแสงแฟรช ให้ลายเส้นที่คมชัด ใช้งานง่าย พกพาสะดวก